Kepercayaan seseorang tidak dinilai dari seberapa hebat dan seberapa banyak janjinya kepada seseorang. Namun tindakannyalah yang akan menentukan kepercayaan oranglain terhadap kita.